top of page

Quick Cargo Service

Spoločnosť QCS - Quick Cargo Service, ktorá je v Nemecku v TOP10 - IATA rankingu, prináša už takmer 50 rokov spoľahlivé riešenia leteckej, námornej a vlakovej prepravy. QCS je zastúpená v 9 krajinách prostredníctvom 28 pobočiek v najdôležitejších nemeckých a európskych hospodárskych regiónoch. Doma i v zahraničí sa spoločnosť QCS teší veľkej reputácii a je členom Federal Association of Forwarding, IATA a FIATA.

bottom of page